دوزین کالا
دوزین کالا تاریخ عضویت: سه شنبه 22 بهمن 1398
اطلاعات فروشگاه
پست الکترونیک dozinkala97@gmail.com
نام مسئول بارزان الیاسی پور
آدرس بانه
شماره تلفن 08734242536
نماد اعتماد دارای نماد اعتماد فعال
تعداد محصولات 582
توضیحات فروشگاه -
نحوه ی ارسال کالا -
گارانتی و اصالت کالا -
وضعیت فروشگاه وضعیت فروشگاه غیر فعال است
محصولات فروشگاه
نام محصول قیمت محصول
تلویزیون 55 اینچ سونی مدل 55X8500F 10,880,000
تلویزیون 49 اینچ ال جی مدل 49LJ510V 4,560,000
تلویزیون 49 اینچ ال جی مدل 49LV300T 4,280,000
تلویزیون 49 اینچ ال جی مدل 49SJ800V 6,930,000
تلویزیون 49 اینچ ال جی مدل 49SK7900 6,430,000
تلویزیون 49 اینچ ال جی مدل 49uj634v 5,080,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55UJ651V 6,780,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55EG9A7V 9,970,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55LV340C 6,080,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55SJ800V 9,130,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55SJ850V 10,880,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55UJ634V 6,370,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55UJ7500 8,500,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55UJ752V 7,570,000
تلویزیون 60 اینچ ال جی مدل 60UJ634V 8,760,000
تلویزیون 60 اینچ ال جی مدل 60UJ651V 8,730,000
تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LK6100 4,250,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55UK6100 6,630,000
تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل 65UK6100 10,670,000
تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل 55UJ630V 6,030,000
تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل 65SJ800V 13,870,000
تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل 65SK7900 13,080,000
تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل 65UJ634V 11,020,000
تلویزیون 49 اینچ ال جی مدل 49UJ670V 4,520,000
تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43UJ670V 6,100,000
تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل 65UJ670V 11,360,000
تلویزیون 70 اینچ ال جی مدل 70uj657v 15,580,000
تلویزیون 70 اینچ ال جی مدل 70uj675v 17,000,000
تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43UK6300 4,120,000
تلویزیون 40 اینچ سامسونگ مدل 40N5000 3,030,000
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل 43MU7000 5,000,000
تلویزیون 49 اینچ سامسونگ مدل 49N5000 4,330,000
تلویزیون 49 اینچ سامسونگ مدل 49N5300 4,500,000
تلویزیون 40 اینچ سامسونگ مدل 40M5000 3,060,000
تلویزیون 40 اینچ سامسونگ مدل 40J5200 3,240,000
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل 43N5000 3,330,000
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل 43K5002 3,210,000
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل 43N5300 3,570,000
تلویزیون 49 اینچ سامسونگ مدل 49KU7350 5,530,000
تلویزیون 49 اینچ سامسونگ مدل 49K6500 4,680,000
تلویزیون 49 اینچ سامسونگ مدل 49M5000 4,380,000
تلویزیون 49 اینچ سامسونگ مدل 49NU7300 5,280,000
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ مدل 50J5500 5,100,000
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ مدل 50J5100 4,580,000
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ مدل 50KU7000 5,580,000
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل 55NU7100 6,730,000
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل 55KS9500 16,790,000
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل 55KS8500 12,480,000
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل 55MU7350 8,680,000
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل 55M6500 6,490,000